Personlig utveckling

En 6-månaderskurs där du kartlägger livets alla delar, lär känna dig själv, får nya kunskaper och insikter, hittar nya verktyg, skapar mål och når målen.

Onlinekurs i personlig utveckling

Den här kursen sträcker sig över ett halvår och tar dig från den du är idag till den du skulle vilja vara, och må bra av att vara. Kanske är du bara nyfiken på dig själv, på utveckling generellt eller så har du mål som du vill nå men inte riktigt lyckas med. Kanske tillhör du en av alla dem som upplever att någonting i livet skaver, och vill ta kommando över situationen. Vill du vara den som ror årorna i din egen båt?

Personlig utveckling med PPCS är en webbaserad kurs som lutar sig mot forskning inom psykologi, sociologi, socialpsykologi, pedagogik och andra relevanta områden, men som presenterar fakta på ett lättillgängligt sätt. Du får uppgifter att jobba med för att lära känna dig själv, ta reda på vad du verkligen vill och behöver och hur just din personliga väg dit ska se ut.

Du får verktyg som gör skillnad, och som dina ursäkter inte kan gömma sig bakom.

Kursen är uppdelad på

 • 4 block
  Block 1: Kartlägga
  Block 2: Formulera mål och planera
  Block 3: Genomföra
  Block 4: Utvärdera och se framåt
 • 16 lektioner (en lektion i veckan i block 1 & 2, en lektion varannan vecka i block 3 & 4)
 • Lektionerna innehåller föreläsningar, textdokument, uppgifter att jobba med och hjälpmedel så som checklistor

Vi jobbar med följande områden:

 • Vad är personlig utveckling?
 • Kartläggning av livet i nutid
 • Hälsa och hälsofrämjande arbete
 • Stress och återhämtning
 • Självkänsla och självförtroende
 • Anspänning och prestationsångest
 • Olika roller i livet
 • Mål och hur man når dem
 • Motivation
 • Kreativitet
 • Minne och inlärning
 • Tankefel
 • Ledarskap
 • Kommunikation
 • Retorik
 • Konflikthantering
 • Att rensa (i tanken och praktiskt)
 • Utvärdering och att dra nytta av sina erfarenheter

Det är en omfattande kurs som, när du aktivt deltar i den och genomför uppgifterna, kommer förändra ditt liv i positiv riktning. Kursmaterialet kan du se om hur många gånger du vill så länge du har tillgång till kursen (vilket är under minst ett år).

Kursen är självstudier vilket innebär att det inte ingår personlig feedback och coaching. Givetvis får, och ska, du kontakta mig om du du har frågor eller om det är någonting du inte förstår.
Regelbundet startar kursen som "Premium", vilket innebär att du vid ett tillägg kan gå kursen med personlig coaching i grupp med mig (Pernilla) som kursledare och coach.


Din instruktör


Pernilla Pöykiöniemi
Pernilla Pöykiöniemi

Läs mer om Pernilla & företaget på hemsidan www.ppcs.se

Verksamheten kommer successivt flyttar över till Wermlands Hundcenter AB

Ett ben i hundvärlden och ett ben på humansidan ger en bra kombo som coach för hundförare!

Träningen sker med utgångspunkt från hundens upplevelse för lustfylld, trygg och tydlig träning, och med hänsyn till förarens personlighet för att ekipaget ska nå framåt. Hos mig utgår träningen från en tydlig struktur men individanpassas där det behövs.

Jag har en teoretisk bakgrund inom bland annat psykologi och pedagogik. Prestationspsykologin ligger mig varmt om hjärtat. Primärt för att du som förare ska må bra i tränings- och tävlingssituationer men även för att du ska våga ha drömmar och visioner, och till slut nå dina mål.

Praktiskt har jag en bakgrund inom ledarskap och av arbete med personer som behöver stöd av olika slag (exempelvis ungdomar i skolålder i behov av extra stöd, människor som befinner sig inom kriminalitet och behöver verktyg för att ta sig åt ett annat håll, människor som upplever stress och/eller psykisk ohälsa och människor som känner att de står still och har en önskan om att komma framåt i livet).

På djursidan har jag diverse korta och längre utbildningar inom både SBK, privat och universitet. Jag är utbildad instruktör inom allmänlydnad och olika hundsporter. Tränar flera olika sporter för omväxlingens skull. Aktivt tävlande men det går i perioder då jag prioriterar att jobba med andra ekipage. Auktoriserad domare inom Freestyle & Heelwork to Music samt Rallylydnad. Haft kursverksamhet, privatlektioner och andra aktiviteter både ideellt och i egen regi sedan 2008.

(Tränat och tävlat olika raser som dvärgpinscher, greyhound och border collie. Samtliga upp till högsta klassen/championat och/eller SM inom en eller flera grenar. )


Läroplan


  Block 1 - lektion 1
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig
  Block 1 - lektion 2
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig
  Block 1 - lektion 3
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig
  Block 1 - lektion 4
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig
  Block 2 - lektion 5
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig
  Block 2 - lektion 6
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig
  Block 2 - lektion 7
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig
  Block 2 - lektion 8
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig
  Block 3 - lektion 9
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig

FAQ - Vanliga frågor


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Kom igång nu!