Hundtränar- & coachutbildning

1-årig utbildning för dig som vill utvecklas inom hundträning och coaching, yrkesmässigt eller privat.

ForshagaAkademins Hundtränar- och coachutbildning
Utbildningsansvarig och huvudlärare: Pernilla Pöykiöniemi
1-årig distansutbildning med två obligatoriska fysiska träffar i Forshaga (en helg på våren och en på hösten). 10 block som vardera startar med en obligatorisk digital träff, en torsdagsförmiddag.


Om utbildningen

Vid ForshagaAkademins Hundtränar- och coachutbildning blir du certifierad hundtränare och coach med kompetens att planera och genomföra valpkurser, vardagslydnadskurser och kurser med inriktning på grundträning, aktivering, friskvård, problemlösning av vanliga vardagsproblem samt eventuellt tävlingsinriktade kurser inom ditt specialintresse. Du har möjlighet att fördjupa dig inom en specifik hundsportgren alternativt problemutredning.

Utöver den gemensamma kursplanen med kurser inom hundträning, hundkunskap, psykologi & sociologi, pedagogik & ledarskap samt entreprenörskap väljer du en fördjupning inom eget intresse. Du kan exempelvis välja att specialisera dig inom hundens beteende, behov och språk, inom nosarbete, friskvård och fysträning, beteende- och problemutredning eller bli instruktör inom hundsporter som freestyle eller rallylydnad. För dig som vill få en godkänd utbildning för att driva hunddagis, hundpensionat och hundrastning är även detta möjligt.

Hundtränar- och coachutbildningen är en gedigen helårsutbildning för dig som vill arbeta inom hundbranschen med privatträningar, hundkurser och föreläsningar. Utbildningen passar också dig som vill utvecklas som hundtränare för eget bruk. Du får en bred kunskap och praktiska färdigheter kring inlärning, träning och lösningsfokuserat tänk för trygg, positiv och kvalitativ hundträning. I kursen ingår också fördjupning inom psykologi, sociologi, pedagogik, ledarskap och entreprenörskap. Med hjälp av erfarna lärare och vetenskapligt baserat kursinnehåll får du en ökad förståelse för såväl hunden som den mänskliga individen och gruppen.

Hundträning är ett hantverk och ForshagaAkademins utbildning innehåller en stor andel handledd, praktisk träning för att öva upp känsla och färdigheter. Träningen sker med egen eller lånad hund (som deltagaren själv ordnar) samt externa övningsekipage enskilt och i grupp. Som deltagare på utbildningen lär du dig att se de små detaljerna som ger de stora skillnaderna och att hitta olika lösningar för olika tillfällen. Du får dessutom tillgång till en övningsbank med en stor mängd strukturerade övningar vilka stärker och utvecklar såväl föraren som hunden, och samarbetet dem emellan. Vi jobbar med vad, varför och hur som en röd tråd genom allt vi gör.

Under året strävar vi efter att du ska nå lyckade resultat i träningen av din egen hund, andra enskilda ekipage och vid träning av grupper. De praktiska färdigheterna vilar på en grund av teori med stöd av såväl vetenskap som erfarenhet.

ForshagaAkademins hundtränar- och coachutbildning är en kvalitetsgaranti där certifierade elever har fullföljt hela utbildningen med godkända praktiska och teoretiska prov, och därmed avklarade diplom i samtliga block samt avklarad och godkänd slutexamination.

Mål

Deltagaren ska efter utförd utbildning

 • Känna till värdet av samt metoder för grundträning
 • Besitta en förmåga att grundträna hundar med olika förutsättningar
 • Vara väl insatt i inlärningsteori för hund, såväl teoretiskt som praktiskt
 • Ha en tydlig bild över egna personliga och/eller yrkesmässiga mål och vägen dit
 • Vara väl insatt i hundens utveckling och olika rasers förutsättningar och egenskaper
 • Vara väl insatt i hundens behov och hur dessa kan mötas, i teori och praktik
 • Vara väl insatt i hundens beteenden och språk, i teori och praktik
 • Besitta en förmåga att stärka relationen mellan människa och hund
 • Vara väl insatt i effekterna av ett gott självförtroende hos hund och arbetet med detta
 • Vara väl insatt i hundens luktsinne teoretiskt och olika typer av nosarbete praktiskt
 • Vara väl insatt i hälsa och friskvård hos hund, såväl teoretiskt som praktiskt
 • Känna till hundsporter i Sverige och grundläggande träning av några av dem
 • Känna till vanliga vardagsproblem och besitta en förmåga att hitta tänkbara lösningar
 • Fördjupat sig i valfri hundsport alternativt problemutredning
 • Känna till strategier och metoder som förbereder hunden för tävling/annan prestation
 • Vara väl insatt i relevanta områden inom psykologi och sociologi med fokus på
  - mötet med individen
  - mötet med gruppen
  - konflikthantering
  - prestationspsykologi
  - mental träning
  - mål & handlingsplaner
 • Vara väl insatt i relevanta områden inom pedagogik och ledarskap med fokus på
  - den mänskliga inlärningen
  - kommunikation
  - instruktör vs. coach, att känna till skillnader och behärska båda förhållningssätten
  - ledarskapsstilar
  - retorik
 • Vara väl insatt i relevanta områden inom entreprenörskap
  - egna mål
  - yrkesområden inom hundbranschen
  - företagande, att starta och driva
  - ekonomi på grundnivå
  - marknadsföring och kundvård
 • Kunna planera och genomföra privata träningar och kurser med god pedagogik inom
  - valpträning
  - vardagsträning
  - grundträning
  - aktivering
  - friskvård
  - vardagsproblem
  - tävlingsinriktade kurser (vid eget intresse)
  - eget valt fördjupningsområde

Inga förkunskaper krävs.

Egen eller lånad hund tas med vid närträffar och praktiskt hemarbete.


Utbildningens innehåll

Utbildningen utgår från 5 ämnesområden:

 • Hundträning
 • Hundkunskap
 • Psykologi & Sociologi
 • Pedagogik & Ledarskap
 • Entreprenörskap

Se dokumentet utbildningsinnehåll för innehåll i respektive block och ämne, och kursplaner för detaljerat innehåll, delkursmål, litteraturlistor och examinationsuppgifter.


Examination - certifiering

Till varje block hör en skriftlig och en praktisk slutuppgift som vid godkännande ger diplom. För godkänd utbildning krävs diplom i samtliga block 1-9 samt godkänd slutuppgift/examination i samband med block 10. Examinering innebär att deltagaren blir av ForshagaAkademin certifierad Hundtränare- och coach. Certifiering ingår i utbildningskostnaden.


Kostnad

Kostnad för utbildningen med fysiska träffar är 19 200,- ex moms (24 000,- ink. moms). Mellanmål/fika ingår. Resa, boende och lunch ingår inte. Kostnad för litteratur tillkommer alternativt kan deltagaren låna böcker via sitt bibliotek.

Utbildningsansvarig och huvudlärare: Pernilla Pöykiöniemi

[email protected] / 010-15 16 269

www.forshagaakademin.se


Din instruktör


Pernilla Pöykiöniemi
Pernilla Pöykiöniemi

Läs mer om Pernilla & företaget på hemsidan www.ppcs.se

Verksamheten kommer successivt flyttar över till Wermlands Hundcenter AB

Ett ben i hundvärlden och ett ben på humansidan ger en bra kombo som coach för hundförare!

Träningen sker med utgångspunkt från hundens upplevelse för lustfylld, trygg och tydlig träning, och med hänsyn till förarens personlighet för att ekipaget ska nå framåt. Hos mig utgår träningen från en tydlig struktur men individanpassas där det behövs.

Jag har en teoretisk bakgrund inom bland annat psykologi och pedagogik. Prestationspsykologin ligger mig varmt om hjärtat. Primärt för att du som förare ska må bra i tränings- och tävlingssituationer men även för att du ska våga ha drömmar och visioner, och till slut nå dina mål.

Praktiskt har jag en bakgrund inom ledarskap och av arbete med personer som behöver stöd av olika slag (exempelvis ungdomar i skolålder i behov av extra stöd, människor som befinner sig inom kriminalitet och behöver verktyg för att ta sig åt ett annat håll, människor som upplever stress och/eller psykisk ohälsa och människor som känner att de står still och har en önskan om att komma framåt i livet).

På djursidan har jag diverse korta och längre utbildningar inom både SBK, privat och universitet. Jag är utbildad instruktör inom allmänlydnad och olika hundsporter. Tränar flera olika sporter för omväxlingens skull. Aktivt tävlande men det går i perioder då jag prioriterar att jobba med andra ekipage. Auktoriserad domare inom Freestyle & Heelwork to Music samt Rallylydnad. Haft kursverksamhet, privatlektioner och andra aktiviteter både ideellt och i egen regi sedan 2008.

(Tränat och tävlat olika raser som dvärgpinscher, greyhound och border collie. Samtliga upp till högsta klassen/championat och/eller SM inom en eller flera grenar. )


FAQ - Vanliga frågor


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Den här kursen är inte öppen för anmälan just nu.